Dit eerste resultaat omvat het ontwerp en de ontwikkeling van educatief materiaal over energie-efficiëntie. Er zal een reeks infographics worden gegenereerd om de integratie van efficiëntie in beroepsonderwijs en -opleiding door leerkrachten te vergemakkelijken, evenals breakouts die een onderdompeling in het leerproces vergemakkelijken en sleutelcompetenties ontwikkelen.

De omgeving voor e-leren wordt gecreëerd met behulp van een leermanagementsysteem, zoals Moodle. Het e-learning platform zal schaalbaar zijn voor toegang tot een breed scala aan vaste en mobiele apparaten en zal worden getest met de steun van partners en partnerorganisaties. Dit resultaat zal iedereen die geïnteresseerd is in energie-efficiëntie voldoende kennis geven om het onderwerp in hun lessen op te nemen en in staat zijn om de ontwikkelde toolkit te gebruiken, maar ook om hun eigen activiteiten te ontwerpen. De modules zullen autonoom gebruikt kunnen worden door leerkrachten, zodat de kennis overdraagbaar is buiten de projectpartners en partners. Het e-learning platform zal toegankelijk zijn in alle partnertalen om een brede verspreiding en gebruiksgemak in Europa te garanderen.

De nadruk zal liggen op het werken in nieuwe dynamische en online leeromgevingen en het verkennen van de verschillende rollen van beroepsonderwijs en -opleiding in deze omgevingen. De voorgestelde middelen zullen slimme apparaten introduceren als geschikte dynamische leeromgevingen die aantrekkelijk zijn voor studenten in beroepsonderwijs en -opleiding.