Men is zich er al lang van bewust dat traditionele energiebronnen beperkt zijn en dat de CO2-uitstoot van het huidige gebruik van deze energie ons klimaat bedreigt. Energie is echter niet alleen een fundamentele pijler van de menselijke vooruitgang, maar er is ook een grote vraag naar energie voor duurzame ontwikkeling. Matiging van de vraag naar energie is een van de vijf dimensies van de strategie van de Unie en het doel is om het verbruik tegen 2030 met ten minste 32,5% te verminderen (Verordening herzien op 21/11/2018 op 2012/27/EU).  

Op dit moment beginnen bedrijven de nadruk te leggen op energie-efficiëntie, voornamelijk om de kosten en dus het concurrentievermogen te verbeteren, maar zonder voldoende kennis bij de leden van de organisaties.  

Aan de andere kant is er op een bepaald niveau altijd interesse vanwege de kosten van energieverbruik voor sommige individuen en gezinnen. In beide gevallen is er naast dit bewustzijn ook een gebrek aan kennis over wat we kunnen doen en welke gewoonten we moeten volgen.  

Het BENEFY-projectconsortium staat voor de uitdaging om een verscheidenheid aan middelen te ontwikkelen om niet alleen het bewustzijn te bevorderen, maar ook om gewoonten te kunnen creëren en ervoor te zorgen dat energie-efficiëntie altijd een rol speelt in de besluitvorming. Op deze manier zal er een verbetering zijn in energie-efficiëntie in woningen en in de persoonlijke sfeer enerzijds, maar ook in de industrie, kantoren en bedrijven als studenten geleidelijk de arbeidsmarkt betreden.

De doelstelling om de energie-efficiëntie te verbeteren zal ons de volgende voordelen opleveren:

  • De Europese Unie wordt minder afhankelijk van externe energie.  
  • De uitstoot van CO2 in de atmosfeer verminderen.  
  • De luchtkwaliteit verbeteren.
  • Het concurrentievermogen van bedrijven verbeteren.

De belangrijkste resultaten die van het project worden verwacht, zijn

  • Een BENEFY Toolkit, die de nodige verklarende informatie, hulpmiddelen, activiteiten en open leermiddelen (Open Educational Resources, OER's) verzamelt die als nuttige leermiddelen voor beroepsonderwijs en -opleiding dienen.
  • Een e-learning platform voor docenten in beroepsonderwijs en -opleidingen dat een reeks energie-efficiëntie leermodules bevat die actieve deelname aan het leerproces mogelijk maken.  
  • Een interactief onlineplatform gericht op studenten in centra voor beroepsonderwijs en -opleiding. De voorgestelde bronnen in het platform zullen slimme apparaten introduceren als geschikte dynamische leeromgevingen die aantrekkelijk zijn voor studenten in beroepsonderwijs en -opleidingen.
BENEFY Beschrijving https://benefy-project.eu/ Luis Quintano