Bu ilk sonuç, enerji verimliliği konusunda eğitim kaynaklarının tasarlanmasını ve geliştirilmesini içermektedir. Öğretmenlerin verimliliği mesleki eğitim ve öğretime dahil etmelerini kolaylaştırmak için bir dizi infografik oluşturulacak ve ayrıca öğrenmeye dalmayı kolaylaştıran ve temel yetkinlikleri geliştiren ara başlıklar oluşturulacaktır.

E-öğrenme ortamı, Moodle gibi bir öğrenme yönetim sistemi kullanılarak oluşturulacaktır. E-öğrenme platformu, çok çeşitli sabit ve mobil cihazlara erişmek için ölçeklenebilir olacak ve ortakların ve ortak kuruluşların desteğiyle test edilecektir. Bu sonuç, enerji verimliliği ile ilgilenen herkese konuyu derslerine dahil edebilmeleri için yeterli bilgiyi sağlayacak ve geliştirilen araç setini kullanabilmelerinin yanı sıra kendi etkinliklerini de tasarlayabilmelerini sağlayacaktır. Modüller öğretmenler tarafından bağımsız olarak kullanılabilecek ve böylece bilginin proje ortakları ve iştirakçilerinin ötesine aktarılabilir olması sağlanacaktır. E-öğrenme platformu, Avrupa'da geniş çapta yaygınlaştırma ve kullanım kolaylığı sağlamak için tüm ortak dillerde erişilebilir olacaktır.

Yeni çevrimiçi ve dinamik öğrenme ortamlarında çalışmaya ve bu ortamlarda MEÖ'nün farklı rollerini keşfetmeye vurgu yapılacaktır. Önerilen kaynaklar, MEÖ öğrencilerine hitap eden uygun dinamik öğrenme ortamları olarak akıllı cihazları tanıtacaktır.