De doelstellingen van het strategisch partnerschap BENEFY zijn:  

  • Het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van energie-efficiëntie die ons zullen helpen om de voorgestelde doelstellingen en de aangegeven voordelen te bereiken. Deze vaardigheden zullen gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn op persoonlijk, kantoor- en industrieniveau.  
  • Het creëren van een toolkit met innovatieve open leermaterialen (OER) op het gebied van energie-efficiëntie.  
  • Een leerplatform ontwikkelen met leermodules voor docenten en hun studenten.  
  • Innovatieve methodologieën in het onderwijs en de beroepsopleiding bevorderen
  • Een repository implementeren die alle gebruikte open leermaterialen en alle creaties van de deelnemers bevat.
BENEFY DOELSTELLINGEN https://benefy-project.eu/ Luis Quintano