Geleneksel enerji kaynaklarının sınırlı olduğu ve bu enerjinin mevcut kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarının iklimimizi tehdit ettiği konusunda uzun zamandır bir farkındalık var. Bununla birlikte, insanlığın ilerlemesinde temel bir unsur olmasının yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma için enerjiye büyük bir talep vardır. Enerji talebinin azaltılması, Birliğin stratejisinin beş boyutundan biridir ve hedef, 2030 yılına kadar tüketimi en az %32,5 oranında azaltmaktır (2012/27/EU sayılı 21/11/2018 tarihinde gözden geçirilen Tüzük).  

Şu anda şirketler, esas olarak maliyetleri ve dolayısıyla rekabet gücünü artırmak için, ancak kuruluşların üyeleri arasında yeterli bilgi olmadan enerji verimliliğini vurgulamaya başlamaktadır.  

Öte yandan, belirli bir düzeyde, bazı bireyler ve aileler için enerji tüketiminin maliyeti nedeniyle her zaman ilgi vardır. Her iki durumda da, bu farkındalığın yanı sıra, neler yapabileceğimiz ve hangi alışkanlıkları takip edeceğimiz konusunda bilgi eksikliği de vardır. 

BENEFY proje konsorsiyumu, sadece farkındalığı değil, aynı zamanda alışkanlıklar yaratabilmeyi ve enerji verimliliğinin her zaman karar verme düzeyinde olmasını teşvik etmek için çeşitli kaynaklar geliştirmeye zorlanmaktadır. Bu şekilde, bir yandan evlerde ve kişisel alanda, diğer yandan da öğrenciler yavaş yavaş işgücü piyasasına girdikçe sanayide, ofislerde ve şirketlerde enerji verimliliğinde bir iyileşme olacaktır.  

BENEFY Açıklama https://benefy-project.eu/ Luis Quintano