Spectrum Research Centre CLG (SRC)

Spectrum Research Centre (SRC) werd in 2017 opgericht om jonge academici te ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderzoek. SRC werd specifiek opgericht op verzoek van lokale sociale en academische onderzoekers en postdoctorale studenten, die een lokale behoefte identificeerden om een ruimte te ontwikkelen waar onderzoekshypotheses en -bevindingen kunnen worden gevalideerd door middel van lokale acties. In het begin richtte SRC zich op het ondersteunen van academici tijdens hun onderzoeksactiviteiten; naarmate het bedrijf echter groeide, is het doel nu ook om academici mogelijkheden te bieden om hun onderzoek een Europees perspectief te geven. Het aantal academici dat het werk van het bedrijf ondersteunt is nu gegroeid tot 22 en de langetermijndoelstelling is om een Centrum voor Onderwijsinnovatie op te richten waar onderzoeksresultaten in de praktijk kunnen worden gebracht. De onderzoeksfocus van de organisatie ligt op het gebied van onderwijsinnovatie als antwoord op behoeften die zijn geïdentificeerd in plattelandsgemeenschappen in Ierland. Specifiek werkt de organisatie op de volgende gebieden: 1. Het ontwikkelen van op onderzoek gebaseerde interventies ter ondersteuning van gevestigde en nieuwe micro-ondernemingen en KMO's op het platteland, met een bijzondere nadruk op het ondersteunen van beginnende ondernemers van alle leeftijden op het gebied van technologie, cultuur, creativiteit, agrovoeding en plattelandstoerisme; 2. Talentontwikkeling en -management voor human resource managers; 3. Vrouwen in de STEAM-sector die willen terugkeren naar de wetenschap en technologie of die een nieuw carrièrepad willen opbouwen; 1. Plattelandsbedrijven en -gemeenschappen en de mogelijkheden die beschikbaar zijn via de circulaire economie en het ontwikkelen van sociale innovatie en samenwerkingsprojecten; 4. Het ondersteunen van ouders en gemeenschappen op het platteland en de mogelijkheden die beschikbaar zijn via de circulaire economie. 4. Ondersteuning van ouders en gezinnen op het platteland bij het identificeren van en reageren op de bedreigingen die uitgaan van online omgevingen; 5. Ontwikkeling van leermodellen voor gezinnen in het onderwijs - aanpakken van gedragsproblemen en huiselijk geweld binnen de gezinseenheid; 6. De economische integratie van migrantengemeenschappen in kleine plattelandssteden en -dorpen die een nieuw leven willen opbouwen op het Ierse platteland; 7. Ontwikkeling van opleidingssteun voor onderwijzers die momenteel in dienst zijn in het basis- en voortgezet onderwijs, de beroepsopleidingssector, de jeugdontwikkelingssector, het volwassenenonderwijs en de gemeenschapseducatie; 8. Integratie van alle belanghebbenden op school - met inbegrip van alle belanghebbenden in de schoolsector - in het onderwijs en de beroepsopleiding. Integratie van alle belanghebbenden op school - inclusief ouders - in onderwijsprogramma's over onderwerpen als 18 / 116 Oproep 2021 Ronde 1 KA2 KA220-VET - Samenwerkingspartnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding Formulier ID KA220-VET-11BFC989 Deadline (Brusselse tijd) 21 mei 2021 12:00:00 NL cyberpesten, dieet en voeding, klimaatangst, positieve geestelijke gezondheid, enz. door een schoolbrede aanpak te modelleren. SRC maakt gebruik van een breed scala aan expertise uit verschillende maar complementaire disciplines zoals pedagogie en didactiek, instructieontwerp, sociaal beleid, e-learning, gamification, ondernemerschap, antropologie, sociale psychologie, lokale geschiedenis, gerontologie en voorschools leren. SRC zet zich in om beleidsveranderingen te bewerkstelligen en publiceert het hele jaar door beleidsnota's over een breed scala aan onderwerpen. Hoewel SRC een relatief nieuw bedrijf is, heeft de overgrote meerderheid van de 22 academici die betrokken zijn bij de organisatie vele jaren Europese ervaring, meestal opgedaan via ERASMUS-uitwisselingen en stages in heel Europa.

SRC https://benefy-project.eu/ Luis Quintano