Spectrum Research Centre CLG (SRC)

A Spectrum Research Centre (SRC) 2017-ben jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a fiatal kutatókat kutatásaik megvalósításában. Az SRC-t kifejezetten a helyi társadalmi és tudományos kutatók és posztgraduális hallgatók kérésére hozták létre, akik helyi igényt azonosítottak egy olyan tér kialakítására, ahol a kutatási hipotéziseket és eredményeket helyi cselekvéseken keresztül lehet validálni. Kezdetben az SRC célja az volt, hogy támogassa az akadémikusokat kutatási tevékenységük során; a társaság növekedésével azonban a cél most már az is, hogy az akadémikusoknak lehetőséget biztosítson arra, hogy kutatásaiknak európai perspektívát adjanak. A vállalat munkáját támogató akadémikusok száma mára 22-re nőtt, és a hosszú távú cél egy oktatási innovációs központ létrehozása, ahol a kutatási eredményeket a gyakorlatban is alkalmazni lehet. A szervezet kutatási fókusza az írországi vidéki közösségekben azonosított igényekre reagáló oktatási innováció területe. A szervezet konkrétan a következő területeken dolgozik: 1. Kutatásalapú beavatkozások kidolgozása a már működő és új vidéki mikrovállalkozások és kkv-k támogatására, különös hangsúlyt fektetve a technológiai, kulturális, kreatív, agrár-élelmiszeripari és vidéki turizmus területén működő, minden korosztályból származó kezdő vállalkozók támogatására; 2. Tehetségfejlesztés és -menedzsment a humánerőforrás-menedzserek számára; 3. A STEAM-ágazatban dolgozó nők, akik vagy a tudomány és technológia területére szeretnének visszatérni, vagy új karrierutat próbálnak kiépíteni; 1. Vidéki vállalkozások és közösségek, valamint a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségek és a társadalmi innovációs és együttműködési projektek fejlesztése; 4. A vidéki szülők és családok támogatása az online környezet által jelentett veszélyek felismerésében és az azok elleni fellépésben; 5. Családi tanulási modellek kidolgozása az oktatáshoz - a viselkedési kihívások és a családon belüli erőszak kezelése a családi egységen belül; 6. A vidéki kisvárosokban és falvakban élő migráns közösségek gazdasági integrációja, akik új életet akarnak építeni Írország vidéki részén; 7. Képzési támogatások kidolgozása a jelenleg az általános és középiskolákban, a szakképzési ágazatban, az ifjúságfejlesztési ágazatban, a felnőtt- és közösségi oktatási ágazatban dolgozó pedagógusok számára 8. Az összes iskolai érdekelt fél - beleértve a szülőket is - bevonása az olyan témákkal foglalkozó oktatási programokba, mint 18 / 116 Felhívás 2021 1. forduló KA2 KA220-VET - Együttműködési partnerségek a szakoktatásban és szakképzésben Form ID KA220-VET-11BFC989 Határidő (brüsszeli idő szerint) 2021. május 21. 12:00:00 HU cyberbullying, étrend és táplálkozás, éghajlati szorongás, pozitív mentális egészség stb. az egész iskolára kiterjedő megközelítés modellezése révén. Az SRC a legkülönbözőbb, de egymást kiegészítő tudományágak - például a pedagógia és a didaktika, az oktatástervezés, a szociálpolitika, az e-learning, a játékosítás, a vállalkozói szellem, az antropológia, a szociálpszichológia, a helytörténet, a gerontológia és a kora gyermekkori tanulás - széles körű szakértelmére támaszkodik. Az SRC elkötelezett a szakpolitikai változtatás mellett, és az év során számos témában szakpolitikai összefoglalókat tesz közzé. Bár az SRC viszonylag új vállalkozás, a szervezetben részt vevő 22 akadémikus túlnyomó többsége többéves európai tapasztalattal rendelkezik, amelyet többnyire az ERASMUS-csereprogramok és az Európa-szerte végzett szakmai gyakorlatok során szerzett.

SRC https://benefy-project.eu/ Luis Quintano