Kick-off bijeenkomst online - 26 januari 2022

De eerste projectbijeenkomst vond plaats op 26 januari online. Na een kort welkom door onze coördinator Pro Work, kreeg elke partner de kans om zichzelf en hun organisatie voor te stellen. We hadden partners uit Nederland, Ierland, Griekenland, Turkije, Spanje, Portugal en Hongarije. Elke vertegenwoordiger kreeg een minuut de tijd om te presenteren wat hij geschikt achtte om zijn organisatie en de mensen die aan het project zullen werken te leren kennen.  

De projectcoördinator gaf een overzicht van de doelstellingen, resultaten, deelnemers, bijeenkomsten en verspreiding van het project. Hij benadrukte de belangrijkste elementen waarmee rekening moet worden gehouden zodat de resultaten met de hoogst mogelijke kwaliteit worden gerealiseerd.  

Daarna legde Siglo22, de partner die het project heeft geschreven, in detail uit waaruit elk van de resultaten bestaat. Eerst de Toolkit, dan het open platform en de leermodules, en tot slot het genereren van best practices voor in de klas.  

De volgende delen van de vergadering waren gewijd aan het bespreken van andere elementen zoals verspreiding of impact, vergaderingen en evenementen die gehouden moesten worden, evenals de training van het personeel. Tot slot werden Projectmanagement en alle elementen waarmee de partners rekening moeten houden besproken.  

Met de wens om elkaar persoonlijk te ontmoeten, werd de eerste bijeenkomst van het Benefy-project afgesloten.

Tweede online bijeenkomst - juni 2022

De tweede online vergadering vond plaats op 23 juni 2022. We konden de status van het project bekijken, wat er tot nu toe is gedaan en wat er nog moet gebeuren.  

Ook werden er deadlines gesteld, nieuwe taken vastgesteld en kregen de partners de kans om hun twijfels te stellen en hun vragen op te lossen.

Derde online vergadering - april 2023

De derde online bijeenkomst van het project vond plaats op 27 april 2023 via het Zoom-platform.  

In deze bijeenkomst werd de status van het project en de dingen die al gedaan waren besproken. Er werd gesproken over een verlenging van het project om meer tijd te hebben voor de ontwikkeling van pilots, waarbij 300 studenten per partner nodig zouden zijn.  

Daarnaast werden nieuwe data besproken om alle middelen klaar te hebben voor de ontwikkeling van de pilots en het delen van de voortgang van elke partner. 

Vierde online vergadering - september 2023

De vierde online vergadering van het project vond plaats op 27 september.

Tijdens de bijeenkomst werd een korte bespreking van de projectresultaten 1 en 2 gemaakt over de status van het project, waarbij elke partner werd herinnerd aan de resterende taken.

Online Meetings https://benefy-project.eu/ Luis Quintano