Έργο BENEFYΈργο BENEFYΈργο BENEFYΈργο BENEFY

 

Έργο BENEFY

Η κοινοπραξία του έργου BENEFY καλείται να αναπτύξει ποικίλους πόρους για την προώθηση όχι μόνο της ευαισθητοποίησης, αλλά και για τη δημιουργία συνηθειών και για το γεγονός ότι η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται πάντα στο επίπεδο λήψης αποφάσεων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων για την ενεργειακή απόδοση. Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης θα δημιουργηθεί με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης, όπως το Moodle. Το BENEFY προτείνει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική παρέμβαση όπου οι ανάγκες αυτών των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν βασικούς διαμεσολαβητές, θεωρούνται απαραίτητες και σημαντικές.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ