Βρισκόμαστε στην πιλοτική φάση του έργου, οι καθηγητές και οι μαθητές μας δοκιμάζουν τους παιχνιδοποιημένους εκπαιδευτικούς πόρους μας. Θα θέλαμε επίσης να δείτε την πλατφόρμα μας.
Μείνετε συντονισμένοι!

Παρουσίαση του έργου Benefy στο Διεθνές Συνέδριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: ICICTE 2023.

Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου Benefy. Δείτε την εκπαίδευση του προσωπικού μας στην Τουρκία, τη δεύτερη διακρατική συνάντηση στην Ουγγαρία, όλα τα αποτελέσματα που αναπτύσσουμε και άλλες ιστορίες που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.
Μείνετε συντον

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου Benefy. Δείτε την πρώτη μας συνάντηση στην Ολλανδία, όλα τα αποτελέσματα που αναπτύσσουμε και άλλες ιστορίες που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.
Μείνετε συντονισμένοι!