Οι στόχοι της στρατηγικής σύμπραξης BENEFY είναι:  

  • Να αναπτυχθούν δεξιότητες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους προτεινόμενους στόχους και τα αναφερόμενα οφέλη. Οι δεξιότητες αυτές θα αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο γραφείων και βιομηχανίας.
  • Να δημιουργηθεί μια εργαλειοθήκη καινοτόμων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για την ενεργειακή απόδοση  
  • Να αναπτυχθεί μια μαθησιακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει μαθησιακές ενότητες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους  
  • Να προωθηθούν καινοτόμες μεθοδολογίες στη διδασκαλία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης  
  • Να υλοποιηθεί ένα αποθετήριο που θα περιλαμβάνει όλους τους AER που χρησιμοποιήθηκαν και όλες τις δημιουργίες των συμμετεχόντων.
ΣΤΟΧΟΙ BENEFY https://benefy-project.eu/ Luis Quintano