BENEFY PROJESIBENEFY PROJESIBENEFY PROJESIBENEFY PROJESI

 

BENEFY PROJESI

BENEFY proje konsorsiyumu, sadece farkındalığı değil, aynı zamanda alışkanlıklar yaratabilmeyi ve enerji verimliliğinin her zaman karar verme düzeyinde olmasını teşvik etmek için çeşitli kaynaklar geliştirmeye zorlanmaktadır.

BU PROJE HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

SONUÇLAR

Enerji verimliliği konusunda eğitim kaynaklarının tasarımı ve geliştirilmesini içerir. E-öğrenme ortamı, Moodle gibi bir öğrenme yönetim sistemi kullanılarak oluşturulacaktır. BENEFY, kilit bir aracı olan bu öğretmen eğiticisinin ihtiyaçlarının gerekli ve önemli görüldüğü kapsamlı bir eğitim müdahalesi önermektedir.

TÜM SONUÇLAR